Wiosenne Spotkanie Motocyklistów MNIKÓW 2019

Informacje o motocyklowych zlotach, imprezach, akcjach charytatywnych

Moderator: leon

Awatar użytkownika
WILU
GP
GP
Posty: 987
Rejestracja: 28 marca 2005, 15:09
Sprzęt: SV & TDM
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Wiosenne Spotkanie Motocyklistów MNIKÓW 2019

Post autor: WILU » 8 maja 2019, 15:46

Zapraszamy na Wiosenne Spotkanie Motocyklistów juz za dwa tygodnie.
18.05.2019


PLAN:
9.30 Start parady spod Tauron Arena Kraków
11.00 Msza Św. u Ks. Stanisława w Mnikowie
12.00 Poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Mnikowa i wożenie dzieciaków
14.00 Start imprezy w Moto Parku przy ul. Rzepakowej
20.00 Koniec części oficjalnej

W części popołudniowej będzie grill oraz jazdy na torze w Motoparku.
Jazdy są bezpłatne - wg regulaminu toru; zadbajcie o zachowanie norm głośności wydechu.

Dojazd z Mnikowa na Rzepakową - we własnym zakresie ( nie jedziemy pradą)

Jak zawsze w imieniu swoim jak i wszystkich organizatorów proszę o zachowanie bezpieczenstwa na każdym etapie imprezy.
Uważajcie na siebie i innych podczas parady, uważajcie na rolników z kosami poza miastem,
a podczas jazdy na torze zachowajcie umiar - jezdzimy dla zabawy; pucharów nie ma.
Imprezę zabezpieczy Emergency24, ale lepiej aby nie mieli pracy :)

Zapraszamy!
"Zanim jednak mnie potępisz, stań przed lustrem - popatrz w siebie i zastanów się przez chwilę czy nie jestem cząstką Ciebie!"

Awatar użytkownika
WILU
GP
GP
Posty: 987
Rejestracja: 28 marca 2005, 15:09
Sprzęt: SV & TDM
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Wiosenne Spotkanie Motocyklistów MNIKÓW 2019

Post autor: WILU » 12 maja 2019, 09:50

Każdy, kto będzie chciał jezdzic na torze, będzie musiał zapoznać się i podpisać regulamin.
Wrzucam go juz teraz:


§ 5. Zasady korzystania z Obiektu

5.1. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu ma obowiązek poinformować jego personel o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze Obiektu;

5.2. Osoby korzystające z Obiektu są zobowiązane do:
• ścisłego przestrzegania ustalonych w umowie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z toru;
• zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z Obiektu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na torach szkoleniowych;
• zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi z charakteru prowadzonej na terenie Obiektu działalności;
• przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) określonych w regulaminach sportowych;
• poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji Obiektu, tak aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz pozostałej infrastruktury Obiektu;
• poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami, odpowiednio do celu wykorzystania Obiektu;
• zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników Obiektu, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitek torów;
• parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
• informowania personelu Obiektu o przypadkach powstania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na terenie Obiektu;
• podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia, poprzez m.in. wjeżdżanie na powierzchnię płyt poślizgowych tylko przy włączonych zraszaczach i ograniczenie emisji hałasu do wartości maksymalnej 98 dB w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrotów nie mniej niż 3800 obrotów silnika, 0,5m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszającego się) hałas nie większy niż 98db. Pomiar sonometrem może być dokonywany przed rozpoczęciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar dynamiczny);
• natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia personelu Obiektu, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, podając niezbędne szczegóły;
• po zakończeniu działalności, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu TORU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania
5.3. MOTO PARK KRAKÓW posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ale jednocześnie MOTO PARK KRAKÓW zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na terenie Obiektu do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego Regulaminu oraz nakazów i wskazówek jego personelu.

5.4 Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu, która nie będzie przestrzegała zasad ustalonych niniejszym Regulaminem, jak i wynikających z zawartej z MOTO PARK KRAKÓW umowy, zostanie w trybie natychmiastowym usunięta z terenu Obiektu i będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek dokonanych naruszeń.

5.5. Osoba korzystająca z Obiektu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury Obiektu, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdu poza wyznaczonymi drogami bądź awarii pojazdu.

5.6. Korzystania z infrastruktury Obiektu możliwe jest przy wykorzystaniu pojazdu podstawionego przez Użytkownika będącego jego własnością lub użyczonemu mu przez osoby trzecie lub będącego w posiadaniu MOTO PARK KRAKÓW. Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego pojazdu Użytkownik obowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń Instruktora oraz personelu Obiektu.

5.7. W przypadku zamiaru użycia przez Użytkownika pojazdu należącego do niego, Użytkownik obowiązany jest dostarczyć pojazd na teren Obiektu. Pojazd ten winien być w należytym stanie technicznym za którego stan pełną odpowiedzialność bierze Użytkownik.

5.8. Jazdy na terenie Obiektu mogą odbywać się wyłącznie pod opieką Instruktora lub innej osoby upoważnionej przez MOTO PARK KRAKÓW.

Pełny regulamin znajduje się na stronie:
https://www.motoparkkrakow.pl/regulamin
"Zanim jednak mnie potępisz, stań przed lustrem - popatrz w siebie i zastanów się przez chwilę czy nie jestem cząstką Ciebie!"

ODPOWIEDZ